Cytat z Wikipedii, hasło: Kosmetyki Środki czyszcząceedytuj

kosmetyki różane kosmetyki różane
Ze względu na część ciała, dla której są przeznaczone: Ze względu na grupę docelową: Ze względu na funkcję: Wiele z kosmetyków należy naraz do kilku z tych grup – na przykład mydło może jedno.

Widok do druku:

kosmetyki różane