instalacje fotowoltaiczne dotacje

Fotowoltaika , encyklopedyczna definicja

instalacje fotowoltaiczne dotacje
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzy.