wypożyczalnia nagrzewnic

Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

wypożyczalnia nagrzewnic
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, spe.

Widok do druku:

wypożyczalnia nagrzewnic